بحران آب در دهه های اخیر و تامین آب آشامیدنی، کشاورزی و صنعتی یکی از مهمترین چالش های پیش روی زندگی بشر مدرن می باشد و تا امروز تلاش های قابل توجهی برای رفع این چالش در زمینه های مختلف صورت گرفته است.

شرکت عمران سازان مهاب با آگاهی از این چالش، در طی حدود دو دهه فعالیت در حوزه‌ی تصفیه آب ، یکی از شرکت های پیشرو در کشور بوده و همواره سعی کرده با بهره گیری از نیروهای متخصص کشور و ارتباط گسترده و سازنده با شرکت های بزرگ در بخش تصفیه آب در سطح بین المللی، علاوه بر بومی سازی تکنولوژی های نوین این صنعت، خدمات موثری را برای متقاضیان انجام دهد.

این شرکت در کلیه مراحل مربوط به تصفیه آب که در زیر فهرست آنها قرار دارد فعالیت می کند.