نوشته‌ها

دیفیوزر هوادهی – Aeration Diffuser

/
دیفیوزر با هدف کمک به انجام هوادهی در پروسه های هوازی تصفیه فا…
ozone ازن زنی دستگاه ازن ژنراتور

تصفیه هوازی

/
تصفیه هوازی نوعی فرآیند بیولوژیکی است که در آن از اکسیژن برای …
ozone ازن زنی دستگاه ازن ژنراتور

ازن زنی در تصفیه پساب

/
ازن (ozone) O3 گازی بسیار فعال و ناپایدار(در شرایط دما و فشار زمین) می …