پروژه های اجرا شده شرکت عمران سازان مهاب بر اساس صنایع

– گواهینامه های ISO
– گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری
– گواهینامه های حسن انجام کار

شرکت عمران سازان مهاب تاکنون پروژه های گوناگونی را با شرکت های فعال در صنعت داروسازی انجام شده است. برخی از این پروژه ها به قرار زیر است:

 

ردیف کارفرما ظرفیت (m3/d) تکنولوژی
۱ البرز دارو UV و ازن
۲ داروسازی سها UV و ازن
۳ داروسازی لقمان UV و ازن
۴ داروسازی سها ۳۵۰ هوادهی گسترده
۵ داروسازي آروين دارو طراحي و اجراي سيستم آبساز مورد نياز براي واحد توليد سرم شامل PW، WFI
۶ داروسازي تسنيم سيستم هاي تصفيه و ضدعفوني آب
۷ باختر بيوشيمي سيستم هاي تصفيه و ضدعفوني آب
۸ داروسازي توليد دارو سيستم هاي تصفيه و ضدعفوني آب
۹ داروسازي فارابي سيستم هاي تصفيه و ضدعفوني آب
۱۰ داروسازي باريج اسانس سيستم هاي تصفيه آب
۱۱ داروسازي اكسير سيستم هاي تصفيه و ضدعفوني آب
۱۲ سينا دارو سيستم هاي تصفيه و ضدعفوني آب
۱۳ روناک دارو سيستم هاي تصفيه و ضدعفوني آب
۱۴ صنايع شيميايي دارويي ارسطو سيستم هاي تصفيه و ضدعفوني آب
۱۵ دارو سازی بهسا سيستم هاي تصفيه و ضدعفوني آب
۱۶ داروسازي ياس دارو سيستم هاي تصفيه و ضدعفوني آب

 

شرکت عمران سازان مهاب تاکنون پروژه های گوناگونی را با شرکت های فعال در صنعت نیروگاهی و آب و فاضلاب انجام شده است. برخی از این پروژه ها به قرار زیر است:

ردیف                             کارفرما ظرفیت (m3/d) تکنولوژی
۱ شرکت آب و فاضلاب تهران (تارا) ۴۵۰۰ اسمز معکوس
۲ نیروگاه حمص سوریه (مپنا) ۳۰۰۰ اسمز معکوس
۳ آب منطقه ای قزوین ۳۰۰۰ اسمز معکوس
۴ مپنا (فلات صنعت) ۱۲۰۰ اسمز معکوس
۵ آب و فاضلاب استان یزد ۳۰۰۰۰ هوادهی گسترده
۶ شركت آب و فاضلاب شميرانات سیستم های تصفیه آب
۷ شركت آب و فاضلاب استان سمنان سیستم های تصفیه آب
۸ شركت فاضلاب جنوب تهران سیستم های تصفیه آب
۹ شركت آب و فاضلاب كاشان سیستم های تصفیه آب

 

شرکت عمران سازان مهاب تاکنون پروژه های گوناگونی را با شرکت های فعال در صنایع غذایی انجام شده است. برخی از این پروژه ها به قرار زیر است:

 

ردیف کارفرما ظرفیت (m3/d) تکنولوژی
۱ خوشگوار تبریز ۴۰۰-۱۰۰۰ اسمز معکوس – سختی گیر
۲ آب معدنی دماوند UV و ازن
۳ آبمعدني يخ در يخ سيستم هاي تصفيه و ضدعفوني آب
۴ آبمعدني كندوان سيستم هاي تصفيه و ضدعفوني آب
۵ آبمعدمي گوهرآب (گراندسو) سيستم هاي تصفيه و ضدعفوني آب
۶ آبمعدني كوهيار سيستم هاي تصفيه و ضدعفوني آب
۷ آبمعدني كاني الوند كيميا سيستم هاي تصفيه و ضدعفوني آب
۸ آبمعدني پارس سيستم هاي تصفيه و ضدعفوني آب
۹ صنايع آبمعدني البرز سيستم هاي تصفيه و ضدعفوني آب

 

شرکت عمران سازان مهاب تاکنون پروژه های گوناگونی را با شرکت های فعال در صنعت خودرو انجام شده است. برخی از این پروژه ها به قرار زیر است:

ردیف کارفرما ظرفیت (m3/d) تکنولوژی
۱ ایران خودرو UV و ازن
۲ سایپا تهران تامین UF
۳ سایپا کاشان تامین تجهیزات آب شیرین کن
۴ سایپا تهران ۲۵۰ هوادهی سطحی
۵ ايران خودرو خراسان سیستم تصفیه آب
۶ توليد قطعات خودرو كروز سیستم تصفیه آب

 

شرکت عمران سازان مهاب تاکنون پروژه های گوناگونی را با شرکت های فعال در صنعت معدنی و فولاد انجام شده است. برخی از این پروژه ها به قرار زیر است:

ردیف کارفرما ظرفیت (m3/d) تکنولوژی
۱ قرارگاه خاتم الانبیا ۱۵۰۰ اسمز معکوس
۲ فولاد روهینای جنوب ۱۵۰۰ اسمز معکوس
۳ لوله سازی اهواز ۱۰۰۰ اسمز معکوس
۴ مجتمع امام رضا (ع) ۵۰۰ اسمز معکوس
۵ فولاد سمنان ۷۰۰ اسمز معکوس
۶ فولاد افق ابهر ۵۰۰ اسمز معکوس
۷ شركت صنعتي و معدني چادرملو سیستم تصفیه آب
۸ شركت جهان فولاد سيرجان سیستم تصفیه آب
۹ شركت فولاد اميركبير سیستم تصفیه آب
۱۰ ذوب آهن كوروش كبير سیستم تصفیه آب
۱۱ شركت فولاد پاسارگاد سیستم تصفیه آب
۱۲ شركت فولاد سامان يزد سیستم تصفیه آب
۱۳ شركت فولاد هيربد استيل سیستم تصفیه آب
۱۴ شركت ذوب آهن آسيا سیستم تصفیه آب
۱۵ شركت ذوب آهن نطنز سیستم تصفیه آب
۱۶ شركت ذوب آهن ملاير سیستم تصفیه آب
۱۷ شركت ذوب آهن البرز غرب سیستم تصفیه آب

 

شرکت عمران سازان مهاب تاکنون پروژه های گوناگونی را با شرکت های فعال در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و شیمیایی انجام شده است. برخی از این پروژه ها به قرار زیر است:

ردیف کارفرما ظرفیت (m3/d) تکنولوژی
۱ پتروشیمی مارون ۲۰۰ اسمز معکوس
۲ شرکت نفت ستاره خلیج فارس ۵۰۰ SWRO
۳ شیمیایی بهداش (تاژ) ۱۲۰۰ اسمز معکوس
۴ شركت پالايش نفت اصفهان سیستم تصفیه آب
۵ شركت پالايش گاز سرخون و قشم سیستم تصفیه آب
۶ شركت پتروشيمي كارون سیستم تصفیه آب
۷ شركت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد سیستم تصفیه آب
۸ شركت نفت پارس سیستم تصفیه آب
۹ شركت پتروشيمي خارك سیستم تصفیه آب

 

شرکت عمران سازان مهاب تاکنون پروژه های گوناگونی را با شرکت های فعال در صنعت کشاورزی و دامداری انجام شده است. برخی از این پروژه ها به قرار زیر است:

ردیف کارفرما ظرفیت (m3/d) تکنولوژی
۱ جهاد کشاورزی کرمان ۵۰۰۰ RO/UF
۲ جهاد کشاورزی یزد ۵۰۰۰ اسمز معکوس
۳ شرکت آرتای سبلان ۸۰۰ اسمز معکوس
۴ كشت و صنعت دعبل خزاعي اسمز معکوس
۵ كشت و صنعت سرزمين گل اسمز معکوس

 

شرکت عمران سازان مهاب تاکنون پروژه های گوناگونی را با شرکت های فعال در صنعت نساجی انجام شده است. برخی از این پروژه ها به قرار زیر است:

ردیف کارفرما ظرفیت (m3/d) تکنولوژی
۱ نساجی یزد ۶۰۰ اسمز معکوس

 

شرکت عمران سازان مهاب تاکنون پروژه های گوناگونی را با مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی و بیمارستانی انجام شده است. برخی از این پروژه ها به قرار زیر است:

ردیف کارفرما ظرفیت (m3/d) تکنولوژی
۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ۱۵۰ پکیج تصفیه به روش لجن فعال
۲ بیمارستان ولیعصر فسا ۲۵ پکیج تصفیه به روش لجن فعال
۳ پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ۲۰ اسمز معکوس

 

5 پاسخ

تعقیب

  1. […] شرکت عمران سازان مهاب به پشتوانه دو دهه فعالیت در زمینه تامین قطعات و تجهیزات این فرآیند و همچنین استفاده از نیروهای باتجربه و متخصص در زمینه طراحی و ساخت سیستم های تصفیه فاضلاب تاکنون پروژه های گوناگونی را در سطح کشور انجام داده است. […]

  2. […] شرکت عمران سازان مهاب به پشتوانه دو دهه فعالیت در زمینه تامین قطعات و تجهیزات این فرآیند و همچنین استفاده از نیروهای باتجربه و متخصص در زمینه طراحی و ساخت سیستم های تصفیه فاضلاب تاکنون پروژه های گوناگونی را در سطح کشور انجام داده است. […]

  3. […] شرکت عمران سازان مهاب به پشتوانه دو دهه فعالیت در زمینه تامین قطعات و تجهیزات این فرآیند و همچنین استفاده از نیروهای باتجربه و متخصص در زمینه طراحی و ساخت سیستم های تصفیه فاضلاب تاکنون پروژه های گوناگونی را در سطح کشور انجام داده است. […]

  4. […] شرکت عمران سازان مهاب به پشتوانه دو دهه فعالیت در زمینه تامین قطعات و تجهیزات این فرآیند و همچنین استفاده از نیروهای باتجربه و متخصص در زمینه طراحی و ساخت سیستم های تصفیه آب، طراح و تامین کننده مخازن و رزین های موردنیاز آن برای تصفیه انواع آب و تولید آب بدون یون می باشد. […]

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.