پرشر وسل – Pressure vessels

پرشروسل یا همان هوزینگ ممبران، محفظه ای است از جنس فایبر گلاس یا استیل ، که وظیفه آن نگهداری از ممبران می باشد. پرشروسل در سیستم های تصفیه آب اسمز معکوس صنعتی، صنایع و واحدهای نمک زدایی و سیستم های اولترافیلتراسیون و نانوفیلتراسیون کاربرد دارد. تفاوت وسل ها در جنس پوسته، ورودی و خروجی خوراک، محدوده عملکرد فشاری، محدوده عملکرد دمایی، محدوده عملکرد (pH) ، و اندازه مختلف پورت های ورودی و خروجی می باشد.
شرکت عمران سازان مهاب واردکننده وسل های ROPV ، FERVID و VETEC می باشد. تمامی پرشروسل ها دارای سطح داخلی صاف به منظور آب بندی بهتر ممبرین و سهولت جابجایی آن درون وسل ، پوسته از جنس کامپوزیت اپوکسی تقویت شده با الیاف شیشه (FRP)، ورودی خوراک از انتها ( End Entry ) یا از کنار
( Side Entry )، اندازه مختلف پورت های ورودی و خروجی آب تصفیه شده، خوراک و پساب ، و دارای گواهی و استاندارد های جهانی می باشند.