نوشته‌ها

reverse osmosis system سیستم اسمز معکوس

سیستم اسمز معکوس RO

/
اسمز معکوس یا همان RO که مخفف Reverse Osmosis می باشد فرایندی است …
طرح شماتیک فرآیند ZLD برای یک نیروگاه سیستم

طراحی فرآیند سیستمهای ZLD

/
1.    نگرشی متفاوت به آب و پساب امروزه شاهد نگرشی متفاوت در مورد پس…