نوشته‌ها

روش هوادهی گسترده (EAAS)

روش هوادهی گسترده (EAAS)

/
فرآیند لجن فعال با استفاده از سیستم هوادهی گسترده (Extended Aera…
روش هوادهی گسترده (EAAS)

آشغالگیر

/
اولین واحد هر تصفیه‌خانه یا پکیج تصفیه فاضلاب، و درواقع یکی …