مبدل حرارتی دارویی

Pharmaceutical Heat Exchanger

شرکت عمران سازان مهاب قادر به طراحی و ساخت مبدل های حرارتی برای کارخانجات داروسازی در سیستم های تولید و توزیع آب دارویی می باشد. همچنین در صورت نیاز کارفرما می توان مبدل های حرارتی هایژنیک از شرکت هایی از جمله Watersafe کانادا، Aerre inox ایتالیا و SAG بلژیک تامین نمود. این مبدل ها در دو نوع پوسته و لوله (Shell and Tube) و صفحه ای (Plate) ارائه می گردند.

دانلود کاتالوگ ها

مبدل حرارتی سیستم توزیع آب دارویی Purex

مبدل حرارتی هایژنیک پوسته و لوله Purex

مبدل حرارتی دارویی یوزرپوینت Purex

مبدل حرارتی هایژنیک پوسته و لوله Aerre inox

مبدل حرارتی دارویی پوسته و لوله SAG

مبدل حرارتی استنلس استیل صفحه ای Alfa Laval