رزین و کربن اکتیو فود گرید

Food Grade Resin and Activated Carbon

شرکت عمران سازان مهاب قادر به طراحی و ساخت مبدل های حرارتی برای کارخانجات داروسازی در سیستم های تولید و توزیع آب دارویی می باشد. همچنین در صورت نیاز کارفرما می توان مبدل های حرارتی هایژنیک از شرکت هایی از جمله Watersafe کانادا، Aerre inox ایتالیا و SAG بلژیک تامین نمود. این مبدل ها در دو نوع پوسته و لوله (Shell and Tube) و صفحه ای (Plate) ارائه می گردند.

دانلود کاتالوگ ها