بحران محیط زیست یکی از جدی ترین چالش های زندگی مدرن جوامع بشری بوده و در هر سه حوزه آلودگی آب, آلودگی خاک و آلودگی هوا, آسیب های قابل توجهی در حال وارد شدن به پیکره محیط زیست می باشد.

تولید فاضلاب های انسانی و صنعتی از منابع اصلی آلودگی آب می باشند که با اختلاط با آب های سطحی و آب های زیرزمینی و حتی آب دریاها, باعث تغییرات نامطلوب در اکوسیستم منطقه در کوتاه مدت و در اکوسیستم کشور و جهان در بلند می شود. علاوه براین, تامین آب نیز دیگر چالش موجود در این حوزه می باشد. راه حل موثر در ارتباط با کاهش مخاطرات زیست محیطی فاضلاب ها و همچنین تامین آب موردنیاز, تصفیه فاضلاب های تولیدی و برگشت این آب ها به چرخه تولید می باشد.

شرکت عمران سازان مهاب با آگاهی از این چالش, در طی حدود دو دهه فعالیت در حوزه ی تصفیه فاضلآب یکی از شرکت های پیشرو در کشور بوده و همواره سعی کرده با ارتباط گسترده و سازنده با شرکت های بزرگ در بخش تصفیه آب و فاضلاب در سطح بین المللی, علاوه بر بومی سازی تکنولوژی های نوین این صنعت, خدمات موثری را برای متقاضیان انجام دهد.

این شرکت در کلیه مراحل مربوط به تصفیه فاضلآب شامل طراحی و اجرای تصفیه فیزیکی, شیمیایی و بیولوژیکی و دیگر ملزومات برای تصفیه فاضلاب فعالیت دارد.

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

تصفیه شیمیایی فاضلاب

تصفیه شیمیایی فاضلاب

تصفیه فیزیکی فاضلاب

تصفیه فیزیکی فاضلاب