مواد ضد خوردگی در تصفیه آب

اهمیت مواد ضد خوردگی در تصفیه آب

/
مواد ضد خوردگی نقش مهمی در مهندسی محافظت از فلزات و ساخت و س…
پلی آلومینیوم کلراید در تصفیه آب و باز چرخانی پساب های صنعتی

پلی آلومینیوم کلراید در تصفیه آب و باز چرخانی پساب های صنعتی

/
اهمیت پلی آلومینیوم کلراید در تصفیه و باز چرخانی پساب های صنعتی …
پلی الکترولیت Polyelectrolyte تصفیه آب بازچرخانی پساب

استفاده از پلیمرهای پلی الکترولیت در صنعت تصفیه آب

/
پلی الکترولیت ها (Polyelectrolyte) معمولا به دو دسته آنیونی و…
آبساز دارویی PW WFI و آبساز دیالیزی
آنتراسیت-antrasit-تصفیه-آب-بازچرخانی-پساب

آنتراسیت در سیستم های تصفیه آب و بازچرخانی پساب

/
بکارگیری آنتراسیت در سیستم های تصفیه و بازچرخانی پساب آنتراسیت ant…
پمپ تزریق مواد شیمیایی

پمپ تزریق مواد شیمیایی

/
پمپ های تزریق در صنعت تصفیه پساب پمپ های تزریق آب برای انتقال آب،…
لوله استنلس استیل دارویی – غذایی
شیر دیافراگمی هایژنیک جوشی – پنوماتیک
سنسور pH/ORP سنج