نوشته‌ها

پمپ تزریق دوزینگ پمپ

/
پمپ تزریق پمپی کوچک و از نوع جابجایی مثبت (Positive Displacement)…
پمپ تزریق مواد شیمیایی

پمپ تزریق مواد شیمیایی

/
پمپ های تزریق در صنعت تصفیه پساب پمپ های تزریق آب برای انتقال آب،…

کلرزنی در تصفیه پساب

/
یکی از اصلی‌ترین هدف‌های تصفیه پساب، ضدعفونی کردن آن جهت از بین بردن …

کلرزنی

/
امروزه یکی از رایج ترین روش‌های گندزدایی آب، استفاده از کلر می‌باشد. آبی که…