نوشته‌ها

پمپ تزریق دوزینگ پمپ

/
پمپ تزریق پمپی کوچک و از نوع جابجایی مثبت (Positive Displacement)…

کلرزنی

/
امروزه یکی از رایج ترین روش‌های گندزدایی آب، استفاده از کلر می‌باشد. آبی که…