نوشته‌ها

nanofiltration membrane ممبران نانوفیلتراسیون

نانو فیلتراسیون NF

/
نانوفیلتراسیون یا NF همانند روش اسمز معکوس RO یکی از روش های کاهش…
industrial-filtration-omran-sazan-mahab

فیلترهای خود شوینده

/
فیلترهای اتوماتیک خودشوینده برای حذف ذرات معلق تا 10 میکرون و…
industrial-filtration-omran-sazan-mahab

نانوفیلتراسیون Nanofiltration

/
فرآیند نانوفیلتراسیون برای جداسازی ذرات ریز معلق و بخشی از ترکیبا…