نوشته‌ها

سیستم های ضدعفونی با نور UV

ضدعفونی با نور فرابنفش UV

/
ضدعفونی با استفاده از نور UV یک روش فیزیکی برای از بین بردن م…
ضدعفونی گندزدایی

کلر زنی در تصفیه پساب

/
کلر زنی به دلیل دارا بودن هزینه های پایین تر نسبت به سایر روش ه…
ضدعفونی گندزدایی

گندزدایی

/
گندزدایی یکی از مهمترین فرایندها در تصفیه آب و فاضلاب می باش…
عوامل مؤثر بر گندزدایی و غیرفعال کردن میکروبی

گندزدایی (Primary Disinfection)

/
هر گونه فرآیندی که برای از بین بردن یا غیر فعال سازی و جلوگیری …