نوشته‌ها

سیستم تصفیه آب صنعتی آب شیرین کن
Reverse osmosis water purification Imam Hossein University

تصفیه آب اسمز معكوس دانشگاه امام حسین

/
دستگاه تصفیه آب اسمز معكوس دانشگاه امام حسین مشخصات پروژه: …
filtration-device-purification

دستگاه تصفیه آب صنعتی ۱۵۰۰۰ گالن

/
دستگاه تصفیه آب صنعتی ۱۵۰۰۰ گالن توان تصفیه ی ۶۰۰۰۰ لیتر در شبانه رو…
industrial-water-filtration-device

دستگاه تصفیه آب صنعتی ۳۶۰۰۰ گالن

/
دستگاه تصفیه آب صنعتی ۳۶۰۰۰ گالن توان تصفیه ی ۱۴۴۰۰۰ لیتر در شبانه ر…
industrial-filtration-desalination-system

دستگاه تصفیه آب صنعتی ۱۵۰۰ گالن

/
این دستگاه تصفیه آب صنعتی برای مکان هایی که نیاز به ۶۰۰۰ لیتر آب…
water-filtration-industrial-device

دستگاه تصفیه آب صنعتی ۶۰۰۰ گالن

/
دستگاه تصفیه آب صنعتی ۶۰۰۰ گالن توان تصفیه ی ۲۴۰۰۰ لیتر در شبانه ر…
reverse-osmosis-desalination-system

دستگاه تصفیه آب صنعتی ۴۵۰۰ گالن

/
دستگاه تصفیه آب صنعتی ۴۵۰۰ گالن توان تصفیه ی ۱۸۰۰۰ لیتر در شبانه ر…
water-purifier-semi-industrial

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی ۲۰۰ گالن

/
تصفیه آب نیمه صنعتی با ظرفیت ۲۰۰ گالن در شبانه روز معادل ۸۰۰ لیتر ب…