مطالب توسط سیستم های تصفیه آب و بازچرخانی پساب

Challenges of red tides in water desalination and solutions

بررسی ها و تحقیقات در سال های اخیر نشان می دهد که red tide ها در سراسر کره زمین در حال افزایش هستند. این روند با شتاب افزایشی می تواند در نتیجه فعالیت های انسان (ورود ترکیبات فسفر دار و نیتروژن دار به آبهای ساحلی) و یا بالا رفتن دما باشد. غلظت مواد مغذی به […]

زلال ساز سوپر پولساتور

در زلال ساز پولساتور ته نشینی و لخته سازی با هم به صورت یکجا انجام می شود. این زلال ساز در دسته حوضچه های ته نشینی مرکب با پتوی لجن (sludge blanket) دسته بندی می شود. بین زلال سازها، سوپرپولساتور کارایی بیشتری نسبت به پولساتور و اکسیلاتور به دلیل وجود صفحات لاملا از خود نشان […]

پمپ تزریق دوزینگ پمپ

پمپ تزریق پمپی کوچک و از نوع جابجایی مثبت (Positive Displacement) است که برای تزریق مقادیر دقیق مایعات از جمله مواد شیمیایی به داخل خط جریان آب، بخار و یا گاز استفاده می شود. پمپ تزریق با روش های مختلفی کار می کند. اما اساس کار همه پمپ های تزریق این است که مقدار مشخصی […]