پرشر وسل Pressure Vessel

شرکت عمران سازان مهاب با توجه به طراحی و ساخت انواع دستگاه اسمزمعکوس (RO) نسبت به تامین پرشر وسل های با کیفیت در پروژه های خود از جمله پرشر وسل های استنلس استیل 316 با فشار 600psi از شرکت Puro S.r.l. ایتالیا و یا Pentair Codeline آمریکا می نماید.