هوزینگ فیلتر Filter Housing

شرکت عمران سازان مهاب یکی از تولیدکنندگان انواع هوزینگ کارتریج فیلتر استیل با مصارف دارویی بوده و نیز قادر به تامین هوزینگ های استیل براق از کمپانی های Watersafe کانادا و Luna Water تایوان مطابق استانداردهای دارو و غذا می باشد.