مبدل حرارتی Heat Exchanger

شرکت عمران سازان مهاب قادر به طراحی و ساخت مبدل های حرارتی برای کارخانجات داروسازی در سیستم های تولید و توزیع آب دارویی می باشد. همچنین در صورت نیاز کارفرما می توان مبدل های حرارتی هایژنیک از شرکت هایی از جمله Aerre inox ایتالیا تامین نمود. این مبدل ها در دو نوع Tube و Plate ارائه می گردند.