لوله و اتصالات Tube & Fittings

شرکت عمران سازان مهاب یکی از تامین کنندگان اصلی لوله و اتصالات استنلس استیل گرید ۳۰۴ و ۳۱۶ برای مصارف دارویی و غذایی در ایران می باشد. این شرکت تاکنون نسبت به تامین لوله و اتصالات با طراحی هایژنیک از شرکت های آسیای شرقی و اروپایی مانند Dockweiler آلمان اقدام نموده است که با توجه به استاندارد ASME BPE SF1/SF4 بطور مکانیکال پولیش و یا الکتروپولیش برای کاربردهای تزریقی و خوراکی ساخته می شوند.