فیلتر و ممبرین Filter

شرکت عمران سازان مهاب نماینده انحصاری ممبرین های شرکت CSM کره جنوبی و فیلتر کارتریج Watersafe کانادا بوده و می تواند انواع ممبرین Filmtec آمریکا مانند ممبرین پلی آمیدی 4 اینچ BW30-4040 و ممبرین پلی آمیدی 8 اینچ BW30-400 و یا ممبرین های نوع Hot Water Sanitizable و نیز فیلترهای کارتریج Pall آمریکا، Sartorius آلمان، Amazon انگلستان و Bea ایتالیا را تامین نماید.