سرویس ها و خدمات شرکت عمران سازان مهاب

1- تحقیق و توسعه (R&D) در مورد بهترین و اقتصادی ترین روش برای تصفیه آب

۲- مشاوره ، طراحی ، اجرا ، نصب و راه اندازی سیستم های اسمز معکوس

۳- باز طراحی سیستم اسمز معکوس جهت افزایش کمی و کیفی آب تولیدی

۴- تعمیرات دوره ای برنامه ریزی شده و پیشگیرانه برای جلوگیری از آسیب و توقف ناگهانی (PM)

۵- شستشوی شیمیایی (CIP) با شوینده های قلیایی و اسیدی ممبران برای سیستم های RO ، UF و NF

۶- رفع آلودگی از سیستم های RO ، UF و NF  با مواد شیمیایی و آنتی باکتریال

۷- محافظت از ممبران ها برای توقف طولانی سیستم اسمز معکوس

۸- تعویض بستر و اصلاح سیستم های فیلتراسیون شنی و کربنی

۹- تعویض رزین انواع مخازن سختی گیر

شرکت عمران سازان مهاب OSM