رزین و زغال فعال شده Resin & Activated Carbon

شرکت عمران سازان مهاب یکی از تامین کنندگان اصلی انواع رزین Purolite برای سختی گیر، ستون های کاتیون – آنیونی و میکس بد می باشد. همچنین این شرکت برای فیلتر کربنی از زغال فعال شده Jacobi استفاده می نماید. تمامی این محصولات برای کارخانجات دارویی و غذایی، Pharmaceutical/Food Grade می باشند.