تقطیرساز Distiller

از آنجایی که مطمئن ترین روش تولید آب برای مصارف تزریقی WFI استفاده از دستگاه تقطیرساز می باشد، شرکت عمران سازان مهاب توانسته با برقراری همکاری های ارزنده با شرکت هایی از جمله Stilmas ایتالیا، Bram-Cor ایتالیا و یا Pharmalab هند اقدام به تامین دستگاه های بخار تمیز PSG و نیز دستگاه تقطیرساز Distiller نماید.