تانک ذخیره Storage Tank

با توجه به حساسیت ویژه مخازن ذخیره آب دارویی PW و WFI، شرکت عمران سازان مهاب در زمینه طراحی و ساخت این مخازن کریتیکال توجه خاصی داشته و تاکنون توانسته انواع مخازن آب دارویی مطابق استانداردهای ASME BPE و ASME Sec.8 با درجه زبری کمتر از 0.4 میکرون بصورت سه جداره (و در صورت نیاز همراه با میکسر مغناطیسی) با ظرفیت های 250 لیتر تا 5000 لیتر تولید نماید.