ابزاردقیق Instruments

شرکت عمران سازان مهاب علاوه بر استفاده از انواع ابزاردقیق هایژنیک مانند فلومتر، ترانسمیتر دما، ترانسمیتر فشار، گیج دما و گیج فشار در پروژه های خود، قادر به تامین آنها برای کارخانجات دارویی و غذایی می باشد. این ابزاردقیق از کمپانی های معروف دنیا همچون Labom آلمان، Wika لهستان و Pimecsa اسپانیا تامین می گردد. استاندارد مربوطه با توجه به درخواست کارفرما بوده که از جمله می توان به 3A و EN 13190 اشاره نمود.