آنالایزر هایژنیک Hygienic Analyzer

عمران سازان مهاب در پروژه های خود برای آنالایزرهای هایژنیک آنلاین همچون TOCسنج، ECسنج، pHسنج و ORPسنج از برندهای معروف دنیا همچون Beckman آمریکا و Hamilton سوئیس تامین تجهیز می نماید.