فیلتر تمام اتوماتیک خود شوینده

فیلترهای اتوماتیک خودشوینده

/
یکی از روش های فیزیکی برای حذف ذرات معلق آب TSS استفاده از فیلت…
سیستم زلال ساز clarifier

زلال ساز

/
زلال ساز یا همان Clarifier به منظور کاهش میزان جامدات معلق TSS و…
ضدعفونی گندزدایی

گندزدایی

/
گندزدایی یکی از مهمترین فرایندها در تصفیه آب و فاضلاب می باش…
عوامل مؤثر بر گندزدایی و غیرفعال کردن میکروبی

گندزدایی (Primary Disinfection)

/
هر گونه فرآیندی که برای از بین بردن یا غیر فعال سازی و جلوگیری …
عوامل مؤثر بر گندزدایی و غیرفعال کردن میکروبی

پیش تصفیه (Pretreatment)

/
آب خام استخراج شده از منابع آب طبیعی، یعنی آب های سطحی و چشمه هایی …
عوامل مؤثر بر گندزدایی و غیرفعال کردن میکروبی

فیلتر آنتراسیت

/
کارایی آنتراسیت در فرآیند تصفیه آب از نظر رده بندی، بین سیلیس و…
عوامل مؤثر بر گندزدایی و غیرفعال کردن میکروبی

الکترو دیونیزاسیون (EDI)

/
به‌طور معمول، در فرآیند بدون یون کردن آب، برای تعویض یون‌ها …
عوامل مؤثر بر گندزدایی و غیرفعال کردن میکروبی

میکروفیلتراسیون

/
میکروفیلتراسیون یکی از فرآیندهای مهم غشائی است که نیروی محرکۀ…
عوامل مؤثر بر گندزدایی و غیرفعال کردن میکروبی

حذف آرسنیک

/
برای حذف آرسنیک از آب آشامیدنی روش‌های مختلفی وجود دارد. بعضی از این رو…
عوامل مؤثر بر گندزدایی و غیرفعال کردن میکروبی

فیلترهای خود شوینده

/
فیلترهای اتوماتیک خودشوینده برای حذف ذرات معلق تا 10 میکرون و…