ساخت سیستم اسمز_معکوس RO به ظرفیت 40 متر مکعب در ساعت در محل کارگاه شرکت عمران_سازان_مهاب
دستگاه تصفیه آب صنعتی نیروگاه اسمزمعکوس

برخی کارفرمایان

/
برخی کارفرما شرکت پارس حیات شرکت کشت و صنعت بهکشت (RO) شرک…
دستگاه تصفیه آب صنایع غذایی

تصفیه آب در صنایع غذایی

/
محصولات غذایی یکی از مهمترین زیرساختهای مورد نیاز هر جامعه ای جهت خودکفای…
تصفیه آب در صنعتی چوب و کاغذ

تصفیه آب در صنایع چوب و کاغذ

/
یکی از عمده ترکیبات مورد استفاده در صنایع چوب و همچنین فرآوری و …
دستگاه تصفیه آب شیرین کن صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

آب در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

/
صنعت نفت و گاز صنایع پایین دستی آن که شامل مجتمع های پتروشیمی…
دستگاه تصفیه آب صنعتی نیروگاه اسمزمعکوس

تصفیه آب در صنایع نیروگاهی

/
طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی نهادهای رسمی، در حال حاضر نیروگاه های ک…