مخزن آب دارویی PW Storage Tank
صنایع داروسازی، آرایشی بهداشتی

برخی کارفرمایان

/
برخی کارفرما شرکت پارس حیات شرکت کشت و صنعت بهکشت (RO) شرک…
صنایع داروسازی، آرایشی بهداشتی

آب در صنعت داروسازی، آرایشی و بهداشتی

/
در صنعت داروسازی آب با کیفیت‌های مختلفی استفاده می‌شود. معمو…