کاربرد تبخیر کننده های مختلف evaporators در صنعت

کاربرد تبخیر کننده های مختلف Evaporators در صنعت

/
فرآیند تبخیر عبارتست از تبخیر حذف بخش اعظمی آب از محلول مورد …
سیستم تصفیه فاضلاب بازیابی و استفاده مجدد از پساب

بازیابی و استفاده مجدد از پساب

/
رشد پیوسته جمعیت،آلودگی آبهای سطحی و زیر زمینی،توزیع غیریکنواخت …
حداقل تخلیه مایع Minimum liquid discharge

حداقل تخلیه مایع Minimum liquid discharge

/
منابع آب شیرین در سراسر جهان به دلیل افزایش جمعیت، استفاده در صنع…
هیپوکلریت سدیم (NaOCl) - عمران سازان مهاب

هیپوکلریت سدیم (NaOCl)

/
هیپوکلریت سدیم ترکیبی است که می تواند به طور موثر برای تصفیه آب استف…
کاربرد سدیم متابیسولفیت متابیسولفیت سدیم (پیروسولفیت) - عمران سازان مهاب

آشنایی با کاربردهای سدیم متابیسولفیت

/
از این ماده بعضاً به عنوان دی سدیم (متابیسولفیت) یاد می شود. …
سولفات آلومینیوم در تصفیه آب

سولفات آلومینیوم در تصفیه آب

/
سولفات آلومینیوم در تصفیه آب به عنوان ماده ای مهم مطرح بوده و در رنگ…
دستگاه های بازیابی انرژی در واحد های SWRO

دستگاه های بازیابی انرژی در واحد های SWRO

/
SWRO در حال حاضر شکل غالب تصفیه آب شیرین کن تجاری است. با این حال، ا…
CIP رسوب گرفتگی ممبران اسمز معکوسRO عمران سازان مهاب

گرفتگی غشاها در سیستم های اسمز معکوس و راه های مقابله و جلوگیری از آن

/
رسوبگذاری در غشا یک عیب اجتناب ناپذیر در اسمز معکوس (RO) برای احیای …
شناورسازی هوای محلول در آب در سیستم های SWRO_

آب سختی گیری شده جهت استفاده در دیگ های بخار

/
آب مین زدایی شده آبی است که غلظت الکترولیت توسط فرآیندهای فنی به طور قابل تو…
شناورسازی هوای محلول در آب در سیستم های SWRO_

شناورسازی هوای محلول در آب در سیستم های SWRO

/
در مرحله شناورسازی ناخالصی های ذرات معلق سلول های جلبکی، روغن و گ…