پکیج جداسازی هوا Vacuum Swing Adsorption
PSA پکیج جداسازی هوا Pressure Swing Adsorption
واحد جداسازی هوا (Air separation unit) ASU
red tide ارتمیا کاهش red tide عمران سازان مهاب

Challenges of red tides in water desalination and solutions

/
بررسی ها و تحقیقات در سال های اخیر نشان می دهد که red tide ها…
زلال ساز سوپر پولساتور زلال‌سازهای ته‌صاف پولساتور مزایا معایب

زلال ساز سوپر پولساتور

/
در زلال ساز پولساتور ته نشینی و لخته سازی با هم به صورت یکجا انجا…
کاربرد تبخیر کننده های مختلف evaporators در صنعت

کاربرد تبخیر کننده های مختلف Evaporators در صنعت

/
فرآیند تبخیر عبارتست از تبخیر حذف بخش اعظمی آب از محلول مورد …
سیستم تصفیه فاضلاب بازیابی و استفاده مجدد از پساب

بازیابی و استفاده مجدد از پساب

/
رشد پیوسته جمعیت،آلودگی آبهای سطحی و زیر زمینی،توزیع غیریکنواخت …
حداقل تخلیه مایع Minimum liquid discharge

حداقل تخلیه مایع Minimum liquid discharge

/
منابع آب شیرین در سراسر جهان به دلیل افزایش جمعیت، استفاده در صنع…
هیپوکلریت سدیم (NaOCl) - عمران سازان مهاب

هیپوکلریت سدیم (NaOCl)

/
هیپوکلریت سدیم ترکیبی است که می تواند به طور موثر برای تصفیه آب استف…
کاربرد سدیم متابیسولفیت متابیسولفیت سدیم (پیروسولفیت) - عمران سازان مهاب

آشنایی با کاربردهای سدیم متابیسولفیت

/
از این ماده بعضاً به عنوان دی سدیم (متابیسولفیت) یاد می شود. …