نوشته‌ها

دیفیوزر هوادهی – Aeration Diffuser

/
دیفیوزر با هدف کمک به انجام هوادهی در پروسه های هوازی تصفیه فا…