نوشته‌ها

راکتور پر و خالی شونده ناپیوسته (SBR)

/
یکی از فرآیندهای هوازی برای تصفیه فاضلاب، استفاده از نوعی راک…