آشنایی با برخی از پروژه های اجرا شده شرکت عمران سازان مهاب

 

شرکت ملی نفت ایران شرکت نفت و گاز پارس

کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس (POGC)

عنوان پروژه: ساخت 12 عدد پکیج اسمز معکوس ضدانفجار برای سکوهای گازی

تکنولوژی: اسمز معکوس

محل پروژه: عسلویه

شرکت حیات کیمیای ترکیه

کارفرما: شرکت حیات کیمیای ترکیه

عنوان پروژه: ساخت 3 عدد پکیج اسمز معکوس برای  تولید آب مورد  نیاز مجموعه

تکنولوژی: اسمز معکوس

محل پروژه: ابهر

شرکت آب و فاضلاب استان تهران

کارفرما: شرکت مهندسی تارا

عنوان پروژه: ساخت سه پکیج نانوفیلتراسیون برای تولید آب شرب

تکنولوژی: اسمز معکوس

محل پروژه: تهران

شرکت شیمیایی بهداش

کارفرما: شرکت شیمیایی بهداش (تاژ)

عنوان پروژه: ساخت پکیج اسمز معکوس برای تولید آب دمین مورد نیاز مجموعه

تکنولوژی: اسمز معکوس

محل پروژه: قزوین

گروه مپنا

کارفرما: شرکت مپنا

عنوان پروژه: ساخت سه پکیج اسمز معکوس برای تولید آب دمین مورد نیاز نیروگاه

تکنولوژی: اسمز معکوس

محل پروژه: سوریه

mammut

کارفرما: شرکت ماموت

عنوان پروژه: ساخت پکیج اسمز معکوس Double RO  برای تولید آب دمین مورد نیاز مجموعه

تکنولوژی: اسمز معکوس

محل پروژه: البرز

شرکت فولاد روهینای دزفول

کارفرما: شرکت فولاد روهینای دزفول

عنوان پروژه: ساخت سه پکیج اسمز معکوس برای تولید آب دمین مورد نیاز مجموعه

تکنولوژی: اسمز معکوس

محل پروژه: دزفول

شرکت لوله سازی اهواز

کارفرما: شرکت لوله سازی اهواز

عنوان پروژه: ساخت پکیج اسمز معکوس برای تولید آب مورد نیاز مجموعه

تکنولوژی: اسمز معکوس

محل پروژه: اهواز

خوشگوار

کارفرما: شرکت خوشگوار- کوکاکولا

عنوان پروژه: ساخت چندین پکیج اسمز معکوس و سختی گیر برای تولید آب مورد نیاز مجموعه

تکنولوژی: اسمز معکوس و رزین سختی گیر

محل پروژه: تبریز

پتروشیمی مارون

کارفرما: شرکت پتروشیمی مارون

عنوان پروژه: ساخت پکیج اسمز معکوس برای تولید آب دمین مورد نیاز مجموعه

تکنولوژی: اسمز معکوس

محل پروژه: دزفول

البرز دارو

کارفرما: شرکت البرز دارو

عنوان پروژه: ساخت پکیج اسمز معکوس و سختی گیر برای تولید آب بدون یون و نرم مورد نیاز مجموعه

تکنولوژی: اسمز معکوس و رزین سختی گیر

محل پروژه: قزوین

شرکت داروسازی سها

کارفرما: شرکت داروسازی سها

عنوان پروژه: پکیج تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده

تکنولوژی: هوادهی گسترده

محل پروژه: البرز

شرکت آرتا جوجه سبلان

کارفرما: شرکت آرتای سبلان

عنوان پروژه: ساخت دو پکیج اسمز معکوس برای تولید آب مورد نیاز مجموعه

تکنولوژی: اسمز معکوس

محل پروژه: اردبیل

شرکت بهمن دیزل

کارفرما: شرکت بهمن دیزل

عنوان پروژه: سیستم ازن زنی و ضدعفونی با نور UV

تکنولوژی: ازن ژنراتور- UV

محل پروژه: قزوین

شرکت ملی فولاد ایران

کارفرما: شرکت فولاد میانه

عنوان پروژه: اصلاح سیستم پیش تصفیه واحد تصفیه آب واحد احیا

تکنولوژی: اسمز معکوس

محل پروژه: میانه

ایران خودرو

کارفرما: شرکت ایران خودرو خراسان

عنوان پروژه: سیستم ضدعفونی با نور UV

تکنولوژی: UV system

محل پروژه: استان خراسان

خودروسازی سایپا

کارفرما: شرکت سایپا تهران- کاشان

عنوان پروژه: سیستم ضدعفونی با نور UV

تکنولوژی: UV system

محل پروژه:تهران- کاشان

شرکت فولاد سمنان

کارفرما: شرکت فولاد سمنان

عنوان پروژه: سیستم تصفیه آب بری تامین آب دمین مورد نیاز

تکنولوژی: اسمز معکوس- الترافیلتراسیون

محل پروژه:سمنان