فلومتر Flow Meter

فلومتر آب که دبی سنج آب نیز نامیده می شود به عنوان ابزاری از تجهیزات ابزار دقیق شناخته می شود که می تواند میزان جریان آب عبوری از یک مقطع لوله را اندازه گیری کند. از فلومتر در بیشتر صنایع ازجمله صنعت تصفیه آب استفاده می‌شود. دانستن مقدار دقیق جریان عبوری سیالی مانند آب امری حیاتی است. براي داشتن يك اندازه گيري صحيح ،لازم است كه سيال ، جامدات یاحتي گازهاي پراكنده در داخل سيال همگن بوده و به عنوان سيال تك فاز عمل كند یعنی حركت نسبي بين اجزاي آن وجود نداشته باشد. سيالات مورد توجه در آب و فاضلاب  عموما اين شرايط را دارا مي باشند .

انواع فلومترهای موجود این شرکت


فلومتر پنلی

فلومتر پنلی

این فلومتر جهت نصب بر روی پنل یا تابلوی دستگاه تصفیه آب و دستگاه هایی که به نشانگر دبی سیال نیاز دارند استفاده می شود. ورود و خروج آب از پشت فلومتر انجام می گیرد.

دانلود کاتالوگ هایفلومتر پنلی


فلومتر خطی استوانه ای

فلومتر خطی

این فلومتر به صورت مستقیم و عمود بر روی لوله آب دستگاه نصب می شود. در واقع لوله های دستگاه تصفیه آب نقش نگهدارنده فلومتر را ایفا می کنند.بر این اساس ورودی و خروجی آب از پایین به بالا و در راستای بدنه فلومتر می باشد.

دانلود کاتالوگ هایفلومتر پنلی


فلومتر خطی

فلومتر خطی مخروطی

دانلود کاتالوگ هایفلومتر پنلی


فلومتر خطی استوانه ای

دانلود کاتالوگ هایفلومتر پنلی