نوشته‌ها

دستگاه الکترودیونیزاسیون EDI الکترودیونایزر

الکترودیونیزاسیون (دستگاه EDI)

/
در صنایع مختلف آب با میزان خلوص متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرد. یکی …
اسمز معکوس Reverse Osmosis System

اسمز معکوس Reverse Osmosis System

/
اسمز معکوس امروزه موثرترین روش برای تولید آب های شیرین جهت مصارف …