VPSA

پکیج جداسازی هوا

Vacuum Swing Adsorption

فرآیند VPSA (Vacuum Swing Adsorption) مشابه PSA می باشد با این تفاوت که جهت احیا کاتالیست ها از سیستم خلا استفاده می گردد. روش VPSA نسبت به PSA گران تر بوده و قادر به تولید اکسیژن بیشتری می باشد. معمولا در مواردی که هدف استفاده از روش غیر کرایوژنیک می باشد، روش VPSA نسبت به سایرین اولویت دارد. خلوص اکسیژن یا نیتروژن در این روش حدود 90-95% می باشد. تجهیزات اصلی واحد VPSA به صورت ذیل می باشد:
– Vacuum blower
– A rotary-lobe feed air blower
– An oxygen surge tank
– One or two adsorbent vessels
– Switching valves
– Computer controls
تفاوت عمده این روش با PSA، وجود vacuum blower می باشد که وظیفه کاهش فشار را در مرحله دفع گاز دارد که به کاهش فشار در ورودی کمک شایانی می کند. از این رو فشار اکسیژن تولیدی در این روش 0.2 اتمسفر گیج می باشد.
مزایای روش VPSA نسبت به PSA:
– بازده بالاتر جهت تولید میزان محصول یکسان
– مصرف کمتر انرژی و هوای ورودی
– اقتصادی تر بودن برای واحدهای بزگتر از 20 تن بر روز

پکیج جداسازی هوا Vacuum Swing Adsorption