میکسر مغناطیسی Magnetic Mixer

برای آنکه آب در مخازن WFI همواره متلاطم باشد، میکسرهای مغناطیسی استفاده می شود تا علاوه بر جلوگیری از ساکن ماندن آب، ریسک نفوذ مواد غیرمجاز از جمله گریس به داخل مخزن وجود نداشته باشد. عمران سازان مهاب تاکنون از شرکت های Alfa سوئد و Zeta روسیه این پمپ ها را تامین نموده است.