ضدعفونی آب با UV

يکي از آلودگيهاي بسيار عمده و خطرناک منابع آب ، آلودگي بيولوژيکي است . آب مي تواند به انواع ميکروارگانيسم ها اعم از انواع باکتريها ،انگلها ، قارچها و ويروسها آلوده شود . آلودگي عمده و شايع آب ، آلودگيهاي باکتريايي شامل کلي فرمها ( باکتريهاي روده اي ) و انگلي مي باشد که به طرق مختلف اين باکتريها را از بين مي برند. روشهاي گوناگوني براي گندزدايي منابع آب وجود دارد که بطو کلي به دو دسته شيميايي و فيزيکي تقسيم مي شوند . از روشهاي رايج شيميايي ، کلر زني و استفاده از گاز ازون ، و از روشهاي رايج فيزيکي ، حرارت ،فيلتراسيون و پرتو دهي را مي توان نام برد.
کاربرد پرتو فرابنفش به عنوان يک روش ضدعفوني کننده فيزيکي در تصفيه منابع آب و فاضلاب به طور مستقل و يا به عنوان مکمل ساير روشها از ديرباز مورد توجه بوده است. هنگامی که تابش فرابنفش به دیواره سلولی یک ارگانیسم نفوذ می کند، موجب تخریب توانایی تکثیر سلولی می شود پرتو فرابنفش به طور طبيعي درنور خورشيد وجود دارد. در واقع در طبيعت انجام عمل ضدعفوني و کنترل رشد ميکروارگانيسم ها به همين طريق انجام ميشود.توليد مصنوعي اين پرتو با تخليه الکتريکي در بخار جيوه در لامپهاي مربوطه انجام مي شود. مشخصه فيزيکي تخليه الکتريکي در بخار جيوه توليد چند طيف مشخص و ناپيوسته است که دو طيف ١٨٥ و ٢٥٤ نانومتر (به طور دقيق تر ٧/٢٥٣ نانومتر) آن در ناحيه پرتو فرابنفش قرار مي گيرد و بقيه در ناحيه مرئي .طول موج ٢٥٤ نانومتر بيشترين شدت را نسبت به ديگر طول موج ها داشته و واجد خاصيت ميکروب کشي است.
شرکت عمران سازان مهاب با سیستم های ضدعفونی کننده ماورابنفش در مارک های Wyckomar و R-can کانادا و Wedeco امریکا در خدمت مشتریان خود می باشد.

برند

مدل

کاتالوگ

Wyckomar

سیستم های ضد عفونی کننده

فرا بنفش Wyckomar کانادا

Wyckomar_UV-250

Wyckomar_UV-700

Wyckomar_UV-1200

Wyckomar_UV-3000

Wyckomar_UV-5000

Wyckomar_UV-5007

WEDECO

سیستم UV _ سری WEDECO TAK 55

wedeco_Tak

 wedeco_Tak55

سیستم UV _ سری WEDECO Quadron

wedeco_Quadron

سیستم UV _ سری WEDECO Spektron

wedeco_soectron

سیستم UV _ سری‌ WEDECO K

wedeco_K

سیستم UV _ سری‌ WEDECO LBX

wedeco_LBX

سیستم UV _ سری WEDECO BX

wedeco_BX